Organizator Merytoryczny

 


Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
 
oraz

Stowarzyszenie "COR-Kardiochirurgia Gdańska O.P.P."
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

 

Organizator LogistycznyWhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Łucka 15/210
00-842 Warszawa
www.whynotcongress.pl

Kontakt dla uczestników: zuzanna.jedrych@whynottravel.pl
Kontakt dla sponsorów: anita.bala@whynottravel.pl